نمایش 1–20 از 23 نتیجه

شرکت RAINEY در سال 1992 در آتلانتا-جرجیا آمریکا در حوزه تولید گن های مخصوص بعد از جراحی شروع به کار کرد. این شرکت به عنوان مبتکر در طراحی گن های مخصوص بعد از جراحی می باشد و تا کنون موفقیت های بیماری در این حوزه کسب کرده است.

گن های رینی دارای تاییده انجمن جراحان امریکا می باید و تنها گن استاندارد در دنیا شناخته می شود.